Zofia Gawęda mieszkała w Dulczy Wielkiej (powiat mielecki). W swoim domu ukrywała ośmioosobową rodzinę żydowską, za co została rozstrzelana przez gestapo w 1944 r.

Bibliografia:

  1. IPN BU 392/2033 (na podst. GKBZH WB IV 348).
  2. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  3. E. Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945, Rzeszów 2008.
  4. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
  5. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  6. [Strona internetowa:] http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110127/RZESZOW/348070914, dostęp: 30.03.2015 r.