Przyszła do Kowalczyków w odwiedziny. We wsi Podborek (obecnie woj. świętokrzyskie) był pracowity letni dzień – 11 lipca 1943 roku. Nic nie zapowiadało tragedii. Naraz do domu wpadli Niemcy. Rozstrzelali wszystkich, którzy znaleźli się wówczas na terenie gospodarstwa. Szukali Żydów, którym Kowalczykowie mieli udzielać schronienia. Wśród zamordowanych byli: Jan Kowalczyk (43 lata), Stefania Kowalczyk (26 lat), Jan Kowalczyk (2 lata), Katarzyna Szepietowska (40 lat), Józef Szepietowski (7 lat) i 75-letnia Marianna.

Niemieccy żandarmi z posterunku w Górkach (gm. Ciepielów), którzy dopuścili się tej zbrodni, to: Gottfried Omer, Josef Panek, Adolf Klöderl, Anton Fischer i Otto Hober.