Emilia Bachtig w czasie II wojny światowej mieszkała w miejscowości Nadwórna (Ukraina). Matka Władysława. Wraz z synem pomogła Żydom, m.in. dostarczając im ziemniaki. W swoim domu ukrywali Cylię Hartz i jej rodzinę.