Edmund i Marianna Benkie w czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Żychowo (woj. mazowieckie). Rodzice Eugeniusza. Cała rodzina Benkie przez 4 lata w swoim domu ukrywali kobietę pochodzenia żydowskiego Pessę Alzelman (z d. Littman) wraz z córka Irmą (Ireną).