Zdzisław (ur. 29 września 1908 r.) i Zofia (ur. 3 lutego 1908 r.) Bielińscy w czasie II wojny światowej mieszkali we Lwowie. Dom państwa Bielińskich był schronieniem dla Żydów potrzebujących opieki. Zdzisław prowadził prywatną klinikę, która była miejscem do ukrywania osób pochodzenia żydowskiego.

Zdzisław i Zofia Bielińscy otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1989 r.