Helena i Kazimierz Dąbrowscy mieszkali wraz z dziećmi: Natalią (ur. 1922 r.), Krystyną (ur. 1925 r.), Stefanem i Marysią (ur. 1937 r.) we wsi Świdry Stare. Była to wieś zamieszkiwana przez Polaków. Żydzi przebywali w pobliskim Piekiełku, gdzie trudnili się handlem i usługami. Małżeństwo Brzezińskich prowadziło tam wraz z dwiema córkami duży sklep, który rodzina musiała pozostawić, by ratować własne życie. Brzezińscy znaleźli schronienie w Świdrach Starych, w stodole Dąbrowskich. Pomimo grożących represji Helena i Kazimierz odważyli się ukrywać Żydów przez pewien czas.

FOTOS

  • Krystyna Dyszkowska

    Krystyna Dyszkowska