Ludwik Biernat w czasie wojny mieszkał z rodzicami i rodzeństwem we wsi Dzięcioły Dalsze, w powiecie sokołowskim. Wraz z innymi ludźmi, został wyznaczony do transportowania na kirkut ciał zamordowanych i grzebania ich. Pewnego dnia w brogu na łąkach w stronę Chądzynia i Holenderni pan Ludwik spotkał pięcioro Żydów…

FOTOS

  • Ludwik Biernat

    Ludwik Biernat