Pan Bażant w czasie II wojny światowej mieszkał w Sandomierzu. Udzielał pomocy na terenie sandomierskiego getta, osobom pochodzenia żydowskiego.