Maria Besz w czasie II wojny światowej mieszkała we Lwowie. W swoim domu ukrywała mężczyznę pochodzenia żydowskiego, absolwenta Politechniki Lwowskiej.