Józef Dąbrowski mieszkał w Warszawie. Wraz z kilkoma osobami tworzył grupę, która pomagała zamkniętym w getcie Żydom. Do tej grupy, poza Józefem, należeli: Janina Kornatak, Jan Chrzanowski, Jan Gadomski, Edmund i Janina Lisiccy oraz inne osoby nieznane z imienia i nazwiska. Osoby te działały w zorganizowany sposób: najpierw zbierały pieniądze, za które kupowały żywność, a następnie mieszkający najbliżej getta dostarczali jedzenie Żydom. Wśród tych, którzy otrzymali taką pomoc, byli członkowie rodzin Grossobelów i Majznerów.

Podawano również jedzenie Żydom wyprowadzanym z getta do pracy. Ta pomoc trwała aż do stłumienia powstania w getcie. W jednej z takich akcji zginął Józef Dąbrowski. Zamordowano go w 1942 r., gdy przekazywał zboże w umówionym miejscu przy murze getta.

 

Bibliografia:

  1. IPN BU 392/1555 (na podst. GKBZH WB VI 954).
  2. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  3. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.