Relacja Stanisławy Worach, która wspomina tragiczną w skutkach pomoc rodzinie żydowskiej na Wołyniu, w Kołkach oddalonych 50 km od Łucka. Pani Stanisława pamięta te wydarzenia, bo była już wówczas dziewczynką uczącą się w szkole. Posłuchajmy jej relacji dotyczącej rodziny państwa Małeckich, którzy za ukrycie żydowskiego małżeństwa dentystów, zapłacili najwyższą cenę.