Danuta Bielińska (z d. Koterba) w czasie II wojny światowej mieszkała w Rembertowie. W 1943 r. przez okres sześciu miesięcy ukrywała w swoim domu trzy kobiety pochodzenia żydowskiego – Janinę Bauman z matką i siostrą.