Czesław i Stanisława Banachowie w czasie II wojny światowej mieszkali w miejscowości Sowin (woj. lubelskim). Rodzice Jana i trzech córek. Pomagali żydowskim partyzantom.