Celina Bar-Natan (z d. Kujawska) urodziła się 8 maja 1913 r. W czasie II wojny światowej mieszkała w Warszawie. Ukrywała i pomagała Żydówce Alinie Rakower i jej córce. Zmarła 1 maja 2006 r.

Celina Bar-Natan otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1987 r.