Bronisława Biskup urodziła się w 1892 r. Córka Jana i Katarzyny. W czasie II wojny światowej mieszkała w miejscowości Parszywka (obecnie Orkanów, woj. świętokrzyskie). Ukrywała osoby o pochodzeniu żydowskim, za co została aresztowana i osadzona w pińczowskim więzieniu.