Bronisław i Stanisława Bednarczykowie w czasie II wojny światowej mieszkali w Warszawie. Rodzice Jerzego. Przez okres czterech lat od czerwca 1940 r. ukrywali kobietę pochodzenia żydowskiego Celinę Borstem.