Bolesław Barański (zm. w grudniu 1958 r.) w czasie II wojny światowej wraz z rodziną mieszkał w Sabinowie (woj. łódzkie). Mąż Marianny (zm. w grudniu 1952 r.), ojciec Mariana i Mieczysława. Cała rodzina brała udział w ukrywaniu dwóch Żydów, uciekinierów z koluszkowskiego getta: Uszera Łaska i Hersza Majerholca.