Mieczysław Kwiatkowski mieszkał w Cechówce wraz z rodzicami – Janiną i Stefanem oraz rodzeństwem: Janiną, Danutą, Sylwestrem i najmłodszym Ignacym.

Kiedy w 1942 r. rozpoczęto likwidację getta w Cechówce, Żyd Chaim często pukał do ich drzwi prosząc o jedzenie. Pewnego razu przyprowadził dwoje swoich dzieci. Chciał, by Kwiatkowscy ukryli je przez noc. Po kilku dniach zamiast niego, do Kwiatkowskich przyszła sąsiadka, pani Stanisława Kowalczyk z informacją o śmierci Chaima. Kwiatkowscy zdobyli bezpieczny adres i zdążyli przewieźć rodzeństwo do Otwocka, tuż przed niemiecką rewizją.

Żandarmi podejrzewali Janinę o handel mięsem, co mogło być powodem przeszukania. Dzieci Chaima prawdopodobnie przeżyły okupację niemiecką i wyjechały do USA.

ZDJĘCIA

  • Mieczysław Kwiatkowski

    Mieczysław Kwiatkowski