Antonina Bak urodziła się 31 marca 1909 r. W czasie II wojny światowej pracowała w gospodarstwie we wsi Jurowce (woj. podkarpackie). Na prośbę swojego pracodawcy zanosiła chleb dla Jehudy Iwlera – Żyda, który nie zgłosił się do transportu i ukrył się w stodole. Po jakimś czasie do Jehudy dołączyli jego bracia: Herman i Izrael. Wówczas przenieśli się do lasu, gdzie ukryli się w jaskini. Przez rok Antonina raz w tygodniu zanosiła im chleb. Dzięki tej pomocy Iwlerowie przeżyli wojnę i wyjechali z Polski.

Antonia Bak otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1990 r.