Antoni Kępa, rolnik z Wolicy Piaskowej (niedaleko Dębicy), dopuścił się czynu poświadczającego jego człowieczeństwo: w czasie okupacji udzielił schronienia Żydom i niósł im codzienną pomoc. Za to właśnie Niemcy zamordowali go 11 września 1943 roku.