Antoni Bartczak w czasie II wojny światowej mieszkał we wsi Magierowa Wola (woj. mazowieckie). Mąż Heleny, ojciec Niny (po mężu Sługodzka). Antoni razem z żona ukrywał i pomagał mężczyźnie pochodzenia żydowskiego.