Antoni Blichert urodził się w 1913 r. W czasie II wojny światowej mieszkał w Kownie (obecnie Litwa). Mąż Jadwigi (z d. Bańkowska), a po jej śmierci w 1946 r. mąż Stanisławy (z d. Bańkowska). Razem z Jadwigą, Stanisławą i ich siostrą Władysławą Bańkowską (Zm. 1 stycznia 1946 r.) opiekował się i ukrywał Żydówkę Ellę Rezer (Helenę Boral). Antoni zmarł w 1994 r.

Antoni, Jadwiga, Stanisława i Władysława otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1987 r.