Pani Kazimiera Królikowska w czasie okupacji mieszkała w Krakowie i, gdy rozpoczęły się prześladowania Żydów, pomogła Buśce, młodej dziewczynie, ukrywając ją w swoim domu. Gdy okazało się, że Żydówka spodziewa się dziecka, pani Kazimiera znalazła sposób, by nikt się o tym nie dowiedział.

O tej bohaterskiej, pełnej odwagi i poświęcenia postawie Kazimiery Królikowskiej opowiedziała nam pani Anna Sternicka, jej krewna.