Wanda Adamczyk urodziła się w 1927 r. W czasie okupacji niemieckiej mieszkała wraz z matką, Anną Milczanowską (1899-1976) w skromnym, jednopokojowym mieszkaniu w Krakowie przy Placu na Groblach. W grudniu 1942 r. znajoma Żydówka poprosiła Milczanowską o ukrycie jej krewnych- Estery Langdorf wraz z synową Blanką, które uciekły z getta w Brzesku. Pomimo trudnych warunków mieszkaniowych Anna zgodziła się ukryć kobiety. Estera w ich mieszkaniu ukrywała się do końca wojny, z kolei Blanka przebywała tam z przerwami. Wanda z matką przez cały ten okres utrzymywały również kontakt z synem i mężem kobiet- Józefem Langdorfem, który ukrywał się w Woli Przemykowskiej (woj. małopolskie), a także pomagały innym Żydom z brzeskiego getta. Ponadto Anna pomogła Marii Bester, córce Estery w znalezieniu mieszkania i pracy. Wanda Adamczyk zmarła w 2009 r.

Instytut Yad Vashem 29 września 1994 r. uhonorował bohaterską postawę Wandy Adamczyk i jej matki Anny Milczanowskiej tytułem „Sprawiedliwy, wśród Narodów Świata”.