Anna Bednarz wraz z synem Edwardem w czasie II wojny światowej mieszkała we wsi Hanaczówka (Ukraina). Oboje przez dwa tygodnie ukrywali kobiety narodowości żydowskiej Fajge Gruder i Sare Gruder.