Pan Andura w czasie II wojny światowej mieszkał w Radomiu. Pomógł Żydom dostarczając mąkę do getta.