Andrzej Bartosz w czasie II wojny światowej mieszkał w Buczaczu (Ukraina). Udzielał pomocy Żydowi Mosze Weisinger.