Anastazja i Adam Adamscy mieszkali we wsi Sikórz (woj. mazowieckie). Na początku okupacji niemieckiej do ich miejscowości przybył z Płocka Izaak Zemelman wraz z rodziną. Mieszkańcy, wśród których znajdowali się Adamscy otoczyli żydowską rodzinę serdeczną opieką udzielając im wsparcia żywnościowego i materialnego. Po pewnym czasie Izaak z rodziną postanowili jednak powrócić do Płocka, gdzie trafili do getta. Zemelman zdołał przetrwać do wyzwolenia.