Anastazja Bitowtowa urodziła się w 1884 r. Na początku okupacji niemieckiej w 1939 r. mieszkała w Wilnie (Litwa). Ukrywała Żydówkę Maszę Siemiatycką i jej córkę Ruth. Anastazja zmarła w 1985 r.

Anastazja Bitowtowa otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 2010 r.