Franciszka Badecka (po mężu Sobkowa) w czasie II wojny światowej mieszkała w Drohobyczu (Ukraina). Była wdową. Pracowała jako guwernantka u żydowskiej rodziny Bienstock. Gdy rodzina została zamknięta w getcie, Franciszka zaopatrywała ich w żywność i lekarstwa. Troje członków tej rodziny udało jej się wydostać z getta. Opiekowała się nimi do wyzwolenia. Po wojnie Bienstockowie wyjechali do Stanów Zjednoczonych.

Franciszka Badecka otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1998 r.