Zygmunt Dziurkowski mieszkał w Cielechowiźnie. W swoim gospodarstwie ukrywał Żydów, za co został rozstrzelany 2 lipca 1943 r. przez żandarmerię z Mińska Mazowieckiego.

Bibliografia:

  1. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  2. E. Kopówka, ks. P. Rytel-Andrianik, „Dam im imię na wieki” (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford – Treblinka 2011.
  3. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  4. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 05.02.2015 r.