Zofia Grudzińska mieszkała z rodzicami (Leonem i Zofią) oraz rodzeństwem (Mirosławą i Stefanem) przy ul. Jagiellońskiej 32 w Warszawie. Pod koniec 1942 r. cała rodzina zaangażowała się w ukrywanie Giny Rapaport. Gina i jej ojciec uciekli z getta w Radomiu i przybyli do stolicy. W domu Grudzińskich dziewczynka została przedstawiana jako krewna, Genowefa Skalska.

14 kwietnia 1944 r. Zofia i jej brat Stefan – działał w ramach Kedywu – zostali aresztowani przez gestapo. Oboje byli przesłuchiwani, po czym umieszczono ich na Pawiaku. Stefana wysłano stamtąd do obozu w Stutthofie. Doczekał w nim końca wojny. Zofia poniosła śmierć przez rozstrzelanie w ruinach getta. Zginęła 17 maja 1944 roku*.

Bibliografia:

  1. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, red. A. Namysło, G. Berendt, Warszawa 2014.
  2. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 21.04.2015 r.

Uwagi:

* Na portalu staty.pl (dostęp 21.04.2015 r.) wskazano 19.05.1944 r.