Zofia Czerwińska (ur. 09.05.1913 r.) mieszkała z mężem Czesławem przy ul. Andrzejowskiej 5 w Warszawie. Przydzielała meldunki w kilku domach przy ul. Górnośląskiej. Wielokrotnie wykorzystywała swoje możliwości do wystawiania fałszywych dokumentów, które otwierały Żydom o aryjskich rysach drogę wyjazdu na roboty do Niemiec. Wystawiła kilkadziesiąt takich dokumentów.

Zofia Czerwińska pomogła Czesławie Pożarykowej i jej mężowi zorganizować ucieczkę z obozu w Trawnikach. Udało się, lecz kolejna próba pomocy nie była tak skuteczna. Zofia została aresztowana wiosną 1943 r., przewieziona na Pawiak, a 25 czerwca 1943 r. do KL Auschwitz II-Birkenau (otrzymała numer 55793). Trafiła tam w jednym transporcie z Sonią Landau, która szybko stała się Krystyną Żywulską i pozostała nią po wojnie. Nowa tożsamość nie była przypadkowa. Żydówka jako jedna z dwóch osób, które uciekły z getta, znalazła schronienie u Zofii Czerwińskiej i otrzymała od niej dokumenty na imię i nazwisko służącej. Ocalona wspomina o niej w swojej książce Przeżyłam Oświęcim.

Zofia nie przeżyła obozowej gehenny. 20 grudnia 1943 r. zmarła na tyfus.

 

Bibliografia:

  1. FLV, e-mail od Adama Cyry z 14.02.2014 r.
  2. FLV, List od Zenona Sobolewskiego 28.01.2014 r.
  3. Hera, Polacy ratujący Żydów. Słownik, Warszawa 2014.
  4. [Red. nie dysponuje nazwiskiem autora], Życie za życie, „Rzeczpospolita”, wydanie z 17.09.2008 r.
  5. [Strona internetowa:] http://cyra.wblogu.pl/zginela-w-kl-auschwitz-za-pomoc-zydom.html, dostęp 30.11.2015 r.
  6. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp 30.11.2015 r., [Czerwińska Zofia].