Likwidacja getta tarnowskiego wiązała się z przewożeniem ludności żydowskiej do obozu zagłady w Bełżcu. Jednym z uciekinierów z transportu był aptekarz Kalman Fajner. Poprosił znajomych, u których chwilowo przebywał, by nawiązali w jego imieniu kontakt z przyjacielem Władysławem Jezierskim. Ten przyjechał do Tarnowa od razu z fałszywymi dokumentami i zabrał Kalmana do Warszawy. Razem z żoną Anną byli przez to w wielkim niebezpieczeństwie. Mimo to małżeństwo pomagało również ok. 60-letniemu Żydowi o nazwisku Karp oraz jego dwóm synom – Jurkowi i Markowi. Ukrywano ich prawdopodobnie przy ul. Senatorskiej w Warszawie.

Za czyste intencje i szczerą chęć pomocy Jezierscy zostali okrutnie ukarani. Niemcy otrzymali na nich anonimowy donos. Władysław został aresztowany i przewieziony na Pawiak, a stamtąd do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1943 roku. Osamotniona Anna mimo tego z ogromną odwagą pomagała ukrywanym Żydom aż do wyzwolenia. Po wojnie Kalman Fajner zmienił nazwisko na Józef Dobrucki i ożenił się z Anną. Wyemigrowali najpierw do Niemiec, a potem do Izraela. Źródło podaje, że nie chcieli wracać pamięcią do bolesnych wydarzeń z czasów okupacji niemieckiej. Na kilka miesięcy przed swoją śmiercią Anna przyjechała do Polski.

3 czerwca 1982 r. Instytut Yad Vashem przyznał Władysławowi Jezierskiemu tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Jego żonie Annie Dobruckiej-Jezierskiej przyznał ten tytuł miesiąc później – 8 lipca 1982 r.

 

Bibliografia:

  1. FLV, nagranie audio sygn. Jezierscy, relacja Danuty Krawiec [krewna] z dn. 30.08.2013 r.
  2. Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska, red. naczelny I. Gutman, red. współprowadzący S. Bender, S. Krakowski, red. wyd. pol. D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009

 

Uwagi:

  • FLV, nagranie audio sygn. Jezierscy, relacja Danuty Krawiec [krewna] z dn. 30.08.2013 r. podaje imię Włodzimierz.