15 października 1943 r. Niemcy sprowadzili do Tyczyna pięć osób, które pomagały Żydom przetrwać czas okupacji. Wśród nich byli: Józef Głowiak (21 lat) i jego ojciec Walenty (50 lat) – obaj pochodzili z Białej, Józef Jędrzejewski (27 lat) i Jan Pająk (27 lat) z Matysówki**, Stefania Kamińska (30 lat) z Kielnarowej. Wszyscy zostali zamordowani przy posterunku policji w Tyczynie***. Ciała pochowano we wspólnym grobie na cmentarzu żydowskim.

Bibliografia:

  1. IPN BU 392/2033.
  2. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939-1945, Warszawa 2007.
  3. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  4. S. Datner, Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 1968.
  5. J. Hera, Polacy ratujący Żydów. Słownik, Warszawa 2014.
  6. A. Poray, Those Who Risked Their Lives, Illinois 2007.
  7. Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, cz. 3, Warszawa 1997.
  8. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
  9. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  10. [Strona internetowa:] http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110127/RZESZOW/348070914, dostęp: 19.11.2014 r.

Uwagi:

* Głoniak – zob.: W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939-1945, Warszawa 2007, s. 606-607; S. Datner, Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 1968, s. 101; Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, cz. 3, Warszawa 1997, s. 69; Those Who Risked Their Lives, red. A. Poray, Chicago 2007, s. 26;

** W. Zajączkowski (Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 238) podaje, że Józef Jędrzejewski pochodził z Białej, a Jan Pająk miał 21 lat. Z kolei S. Datner (dz. cyt.) wskazuje inną nazwę miejscowości – Matyrówka.

*** W. Zajączkowski (dz. cyt.) nie uwzględnia Stefanii Kamińskiej.