Tadeusz Bukowski (21 lat) mieszkał w kolonii Motycz-Józefin niedaleko Lublina. Udzielił schronienia Żydówce o nazwisku Maziarczyk. 12 lutego 1944 r. został za to zastrzelony przez niemiecką żandarmerię. Razem z nim zginęła ukrywana Żydówka.

 

Bibliografia:

  1. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  2. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 03.02.2015 r., [Bukowski Tadeusz].