Michał Jaczyński był rotmistrzem, zaś Zofia Jezierska hrabianką wywodzącą się z Potockich. Mieszkali w miejscowości Sobienie Szlacheckie. Oboje zostali aresztowani przez hitlerowców na dzień przed swoim ślubem, 15 czerwca 1942 r. Dostarczali żywność dwóm osobom pochodzenia żydowskiego w pobliżu majątku Sobień-Jeziory koło Garwolina. Michał Jaczyński zginął na Alei Szucha w Warszawie, Zofia zaś w Palmirach. Obydwoje zastrzelono 2 października 1942 r. Tego samego dnia funkcjonariusze niemieccy zamordowali również małżeństwo Holtzerów z dworu Celestynów koło Tomaszowa Lubelskiego.

 

Bibliografia:

  1. IPN BU 392/893.
  2. FLV, nagranie audio sygn. 405_1578, relacja p. Porczyńskiej [krewna] z dn. 2.10.2013 r.
  3. Górny, Sprawiedliwi. Jak Polacy ratowali Żydów przed Zagładą, Izabelin–Warszawa 2013.
  4. [Strona internetowa – http://www.savingjews.org/annex.htm], dostęp:03.2015.