Marian Bogucki (ur. 14 października 1912 r. w Dańdówce) w czasie okupacji mieszkał w Częstochowie i pracował jako ślusarz. Jego żona Irena (ur. 17 marca 1917 r. w Oszmianie, z d. Rościcka) była urzędniczką. Małżonkowie ukrywali Żydów. Pomagał im Jan Wyderski (ur. 27 marca 1904 r. w Kielcach) – urzędnik z Warszawy. Dostarczył ukrywającym się Żydom fałszywe dokumenty.

3 grudnia 1942 r. Boguccy i Jan Wyderski za pomoc udzieloną osobom pochodzenia żydowskiego zostali aresztowani i osadzeni w częstochowskim więzieniu. 7 stycznia 1943 r. Marian i Irena zostali przetransportowani do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie Bogucki dostał numer obozowy 8294. 31 marca 1943 r. przeniesiono go do obozu Flossenbürg (otrzymał numer obozowy 3030), gdzie zmarł 5 grudnia 1943 r.

21 stycznia 1943 r. Jan Wyderski został przewieziony z więzienia w Częstochowie w nieznane miejsce Nie ma informacji o jego dalszych losach.

7 stycznia 1943 r., razem z Marianem i Ireną Boguckimi, z więzienia w Częstochowie do obozu koncentracyjnego na Majdanku została przewieziona Bronisława Lang. Bronisława (ur. 12 października 1889 r. w Częstochowie) była córką Andrzeja Błaszczyka i Wiktorii (z d. Ciura). 2 października 1942 r. została aresztowana za pomoc Żydom i osadzona w więzieniu w Częstochowie. Następnie trafiła do obozu na Majdanku, gdzie zmarła 3 listopada 1943 r.

 

Bibliografia:

  1. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, red. A. Namysło, G. Berendt, Warszawa 2014..
  2. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  3. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] straty.pl, dostęp: 25.03.2015 r., [Bogucki Marian].