Marcin Kowalik (ur. 19.07.1888 r. w Rzerzęczycach, powiat częstochowski) podczas okupacji mieszkał w Radomiu i pracował w fabryce broni. W jego miejscu zatrudnienia przebywało wielu Żydów skierowanych do przymusowej pracy. Jednemu z nich Kowalik chciał pomóc, dostarczając pod wskazany adres list. Nie zdążył, złapano go.

28 stycznia 1943 r. mężczyzna został aresztowany i przewieziony do więzienia przy ul. Malczewskiego. Dopiero po upływie około dwóch tygodni zamknięto śledztwo i wydano wyrok skazujący na wywózkę do obozu koncentracyjnego. 11 lutego 1943 r. Kowalik wyjechał specjalnym transportem do KL Auschwitz, gdzie zmarł 12 marca 1943 r.

Bibliografia:

  1. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, red. A. Namysło, G. Berendt, Warszawa 2014.
  2. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 05.05.2015 r.