W Mystkowie Niemcy złapali dwóch żydowskich braci: Chaima i Szmula Neigreschlów. Poddali ich torturom. W ten sposób chcieli dowiedzieć się, kto im pomagał i gdzie się ukrywali. Bracia wskazali Jakuba Tokarza z Ptaszkowej i Ludwika Borka z Mystkowa. Obaj Polacy zostali zamordowani.

Ludwik Borek (ur. 1909 r.) zginął w egzekucji przeprowadzonej w 1943 r. w Mystkowie*. Jego ciało spoczęło na lokalnym cmentarzu.

Jakub Tokarz (ur. 20 lipca 1894 r.), syn Ignacego i Małgorzaty, mieszkał z żoną i czwórką dzieci w Ptaszkowej, gdzie prowadził gospodarstwo i był zwrotniczym na lokalnej stacji kolejowej. Został aresztowany 10 kwietnia 1944 r. i osadzony w więzieniu w Nowym Sączu. Był torturowany. Następnie przeniesiono go do Tarnowa. Sąd doraźny skazał go na śmierć za pomaganie Żydów. Wyrok ten opublikowano w obwieszczeniu dowódcy SS i policji dystryktu krakowskiego z 3 maja 1944 r. Jakub Tokarz został rozstrzelany 28 czerwca 1944 r. w Zbylitowskiej Górze.

 

Bibliografia:

  1. IPN BU 392/243.
  2. IPN BU 392/2035 (na podst. GKBZH WB II 141).
  3. FLV, List od Henryka Siedlarza z Archiwum Lokalnego w Ptaszkowej, 07.11.2013 r.
  4. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  5. Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. Walczak, cz. 3, Warszawa 1997.
  6. Those Who Risked Their Lives, red. Poray, Chicago 2007.
  7. Wroński, M. Zwolak, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
  8. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  9. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 25.03.2015 r., [Borek Ludwik]; tamże, dostęp: 22.01.2015 r., [Tokarz Jakub].

 

uwagi:

* Portal straty.pl (dostęp: 25.03.2015 r.) nie podaje okoliczności śmierci Ludwika Borka – czytamy tu: „[…] na przysiółku Hala Wyżna gestapowcy rozstrzelali z nieznanych powodów 1 osobę”.