Wieść o ukrywaniu Żydów przez rodzinę Kryczków dotarła do żandarmów z Lipska w wyniku rozmowy prowadzonej pod wpływem alkoholu. Źródło podaje, że miał się jej przysłuchiwać konfident1.

Leon Kryczka mieszkał z żoną Wiktorią (z d. Ciesielska) i dziećmi w Kolonii Boiska* (gmina Solec nad Wisłą). 7 listopada 1943 r. ich gospodarstwo zostało otoczone przez Niemców. W domu byli wszyscy domownicy oraz dwoje krewnych – Barbara Stefanek (ciotka Leona) i 19-letni Józef Ciesielski (mąż siostry ciotecznej Leona). Sąsiadom rozkazano zabrać dzieci. Pozostałych rozstrzelano. Wiktoria przeżyła egzekucję, lecz jej obrażenia były na tyle poważne, że zmarła następnego dnia. Żandarmi represjonowali również dwóch mężczyzn, którzy zostali podsłuchani podczas rozmowy. Zostali dotkliwie pobici za to, że nie poinformowali osobiście o tym, co wiedzą.

Zwłoki zamordowanych zakopano na polu – w miejscu, gdzie dokonano mordu. Po ekshumacji spoczęły na cmentarzy w Solcu.

Bibliografia:

  1. FLV, List od Mirosławy Łojek, [brak daty].
  2. FLV, lista zamordowanych z powiatu lipskiego.
  3. Kto w takich czasach Żydów przechowuje?… Polacy niosący pomoc ludności Żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, red. A. Namysło, Warszawa 2009.
  4. A. Poray, Those Who Risked Their Lives, Illinois 2007.
  5. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, red. A. Namysło, G. Berendt, Warszawa 2014.
  6. Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, cz. 3, Warszawa 1997.
  7. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 01.12.2014 r.

Uwagi:

* W Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, cz. 3, Warszawa 1997, s. 83 pojawia się błędna nazwa, tj. Boisko.