Karol Chraca był odważnym mieszkańcem Wróblówki. 20 maja 1942 r. rozstrzelano go na dziedzińcu w pobliskim Czarnym Dunajcu**. Karol poniósł śmierć za dostarczanie jedzenia do getta. Wraz z nim zginęły dwie osoby narodowości żydowskiej: Józef Lehrer i jego córka Reszka. Wszyscy troje zostali pochowani na cmentarzu żydowskim, z którego po wojnie ekshumowano ciało Karola Chracy. W chwili śmierci miał 46 lat.

 

Bibliografia:

  1. IPN BU 392/2035.
  2. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939-1945, Warszawa 2007.
  3. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  4. Datner, Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 1968.
  5. Poray Those who risked their lives, Chicago, Illinois 2007.
  6. Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, cz. 3, Warszawa 1997.
  7. Wroński, M. Zwolak, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
  8. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  9. [Strona internetowa Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 05.11.2014 r.

 

uwagi:

* W aktach IPN BU 392 2035 nazwisko Chranca. W. Zajączkowski (Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 141) i W. Bielawski (Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 19) podają nazwisko Chrąca.

** W. Bielawski, dz. cyt. – zdarzenie miało miejsce w 1943 r.