Rodzina Jajeśniców mieszkała w Kałuszu, w województwie stanisławowskim. Latem 1943 r., kiedy zostali zabici przez Niemców, Maria miała ok. 45 lat, a jej pasierb Jan ok. 20 lat. Źródła nie podają wieku jej męża Józefa.

Rodzina ukrywała 3 lub 4 osoby pochodzenia żydowskiego, które uciekły przed łapanką. Rodzina Joffe znalazła schronienie w cegielni, której właścicielami byli Jajeśnicowie. Tam też zamknięto obydwie rodziny, a następnie podpalono żywcem. Do próbujących wydostać się z płomieni i uciec funkcjonariusze otworzyli ogień z broni maszynowej. Spalony został również dom pomagających.

 

Bibliografia:

  1. IPN BU 392/1469.
  2. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  3. Kopówka, ks. P. Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford–Treblinka 2011.
  4. Poray, Those Who Risked Their Lives, Illinois 2007.
  5. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.

 

Uwagi:

  • Jedynie Poray, Those Who Risked Their Lives, Illinois 2007 s. 28 i IPN BU 392/1469 wspominają o Józefie.
  • Kopówka, ks. P. Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford–Treblinka 2011, s. 132 podaje nazwę Kałuszyn.
  • Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 160 i E. Kopówka, ks. P. Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford–Treblinka 2011, s. 132 podaje nazwisko Jeffe.