Maria Fudała urodziła się 18 października 1902 r. we wsi Górka Bereska (powiat chrzanowski). Tam też mieszkała. 15 sierpnia 1943 r. została aresztowana za ukrywanie dziecka narodowości żydowskiej. Po czterech dniach, 19 sierpnia 1943 r., przewieziono ją do KL Auschwitz. Z numerem 54 881 przebywała w bloku 11 Auschwitz 1, a następnie w Auschwitz II Birkenau. Zmarła 8 grudnia 1943 r. na tyfus.

Bibliografia:

  1. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, red. A. Namysło, G. Berendt, Warszawa 2014 .
  2. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 27.03.2015 r., [Fudała Maria].