Longin Gomułkiewicz mieszkał z żoną mieszkał w miejscowości Kopyczyńce k. Tarnopola. W czasie okupacji ukrywał w stodole dwóch Żydów, za co został zamordowany przez niemieckich żandarmów wiosną 1942 r.

Bibliografia:

  1. IPN BU 392/1913.
  2. IPN BU 392/2030 (na podst. GKBZH WB X 36).
  3. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  4. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
  5. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.