Henryk Adamski z Radwanówki opowiada o Icku, młodym Żydzie, który początkowo otrzymał schronienie u matki p. Henryka Adamskiego, a później ukrył się w gospodarstwie jej brata, p. Burka.

PHOTOS

  • Henryk Adamski

    Henryk Adamski