Jan i Jadwiga Grzybowie mieszkali we wsi Wiewiórka k. Dębicy. W czasie okupacji, podobnie jak inni mieszkańcy, ukrywali Żydów. 23 marca 1943 r.* Niemcy przeprowadzili pacyfikację wsi. Zginęli wówczas członkowie rodzin Skwirów, Wałęgów oraz małżeństwo Grzybów. Akcją kierował gestapowiec Juliusz Garbler, a uczestniczyli w niej także funkcjonariusze Bahnschutzpolizei z Dębicy.

Po rozstrzelaniu Skwirów Niemcy przybyli do gospodarstwa Wałęgów. Tam rozległy się strzały i wybuchy granatów, słychać było krzyki mordowanych ludzi. Z rodziny Wałęgów zginęli: Wojciech, Anna, Władysław, Stanisława, Władysława. Po spaleniu ich gospodarstwa Niemcy przyszli do Grzybów. Wyprowadzono Jana i Jadwigę, ale za chwilę jeden z Niemców ponownie wszedł z kobietą do domu i tam ją zastrzelił. Jan został rozstrzelany na podwórzu.

Bibliografia:

  1. E. Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945, Rzeszów 2008.
  2. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, red. A. Namysło, G. Berendt, Warszawa 2014.
  3. Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, cz. 3, Warszawa 1997.
  4. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  5. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 21.04.2014 r.

Uwagi:

* 3 marca 1943 r. – por. E. Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945, Rzeszów 2008, s. 65.