Stanisława Bełczyk w czasie II wojny światowej mieszkała w leśniczówce Głodno (woj. lubelskie). Matka Barbary Stankiewicz (z d. Bełczyk). W swoim domu ukrywała 5 osób pochodzenia żydowskiego w tym Szlama Szmulewicza.