Celina Aniszkiewicz w czasie II wojny światowej mieszkała w Duniłowiczach (Białoruś). Wdowa. Matka Wandy, Bolesławy i Józefa. Ukryła żydowską rodzinę Slawin. Celina razem z dziećmi otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1990 r.