Andrzej Kapustka zginął 29 czerwca 1942 r., w wieku 43 lat, ponieważ pomagał przewozić meble Żydom w Tarnowie.

 

Bibliografia:

  1. Hera, Polacy ratujący Żydów. Słownik, Warszawa 2014.
  2. Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, cz. 3, R. Walczak (ed.), Warszawa 1997.
  3. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 012.2014.

 

Uwagi:

  • Hera, Polacy ratujący Żydów. Słownik, Warszawa 2014, s. 237 podaje nazwisko Kapustek.